Obserwuj w Google News

Kandydaci na prezydenta 2020: programy wyborcze, poglądy i lista kandydatów [PKW, POLSKA]

15 min. czytania
26.06.2020 17:00
Zareaguj Reakcja

Kandydaci na prezydenta 2020. Zanim pójdziemy do urn, warto zapoznać się z poglądami kandydatów, których nazwiska pojawią się na kartach do głosowania. Wszystkie ich postulaty oraz kompletne programy wyborcze znajdziecie poniżej.

Wybory prezydenckie 2020: programy wyborcze, poglądy kandydatów
fot. Beata Zawrzel/REPORTER

Kandydaci na prezydenta: lista [PKW, POLSKA, 2020]

Lista kandydatów, którzy wystartują w   wyborach prezydenckich 2020 jest już znana. Wiadomo, że będzie można głosować na: 

 • Andrzeja Dudę
 • Rafała Trzaskowskiego
 • Waldemara Witkowskiego
 • Szymona Hołownię
 • Roberta Biedronia
 • Władysława Kosiniaka – Kamysza
 • Krzysztofa Bosaka
 • Stanisława Żółtka
 • Marka Jakubiaka
 • Mirosława Piotrowskiego
 • Pawła Tanajno

Kandydaci na prezydenta 2020: programy wyborcze, poglądy [ANDRZEJ DUDA]

Prezentację programów wyborczych rozpoczniemy od przedstawienia postulatów obecnego prezydenta –  Andrzeja Dudy – walczącego o reelekcję.

Plan Dudy: strategiczne inwestycje, inwestycje lokalne, inwestycje dla zdrowia, inwestycje w środowisko

 • Silna gospodarka i bezpieczne miejsca pracy
 • Dekada strategicznych inwestycji – CPK, przekop Mierzei Wiślanej
 • Bezpieczeństwo energetyczne – Baltic Pipe, rozbudowa gazoportu
 • Budowa nowych korytarzy transportowych – strategiczna infrastruktura Via Carpatia, Via Baltica, S6, S10
 • Rozbudowa sieci kolejowej – korytarze dla CPK, przystanki kolejowe
 • Inwestycje i miejsca pracy blisko naszych domów
 • Fundusz Inwestycji Lokalnych – wsparcie dla samorządów w sfinansowaniu wkładu własnego dla inwestycji rozwojowych
 • Rządowy Program Dróg Lokalnych – dofinansowanie 3000 km dróg lokalnych każdego roku
 • Bezpieczne przejścia i ulice - poprawa bezpieczeństwa na drogach
 • Żłobek w każdej gminie – program budowy, remontów i rozbudowy żłobków publicznych
 • Fundusz Modernizacji Szkół – budujemy szkołę XXI wieku, program obejmie kilka tysięcy szkół we wszystkich gminach w Polsce
 • Bon turystyczny - bodziec dla lokalnego rozwoju oraz program wsparcia dla branży turystycznej
 • Czysta i zasobna w wodę Polska
 • Miasto z klimatem – program urządzania parków, budowy retencji miejskiej, bezemisyjnego transportu publicznego
 • Krajowy Program Retencji – budowa zbiorników retencyjnych dla rolnictwa i zapobieganiu suszy i powodzi
 • Moja Woda – dotacja 5000 zł do budowy przydomowego zbiornika retencyjnego na wodę deszczową, program dofinansowania studni głębinowych
 • Polskie Lasy – narodowy program sadzenia drzew

Niektóre postulaty ze swojego programu wyborczego urzędujący prezydent ogłosił na konferencji programowej, zorganizowanej 1 maja. Oto najważniejsze z nich: utrzymanie 500 plus i innych programów społecznych, wprowadzenie zasiłku solidarnościowego -1200 zł przez 3 miesiące - dla wszystkich, którzy stracili pracę przez pandemię, odniesienie do 1300 złotych zasiłku dla bezrobotnych,  zakaz prywatyzacji służby zdrowia, 3 mld na fundusz medyczny leczenia chorób rzadkich, ustawa o gospodarstwie rolnym, 6 mld na Narodową Strategię Onkologiczną i wakacje kredytowe. 

Później,10 czerwca, Andrzej Duda zaprezentował tzw. Kartę Rodziny, w której umieścił kilkanaście nowych obietnic. 

KARTA RODZINY. PROGRAM ANDRZEJA DUDY

Wsparcie finansowe dla rodzin

 •  Gwarancja kontynuacji świadczeń prorodzinnych:  500+ ,  Dobry Start 300+ , Mama+
 • Wprowadzenie nowych programów wsparcia, w tym m. in. bonu wakacyjnego na każde dziecko w wysokości 500 zł
 • Objęcie szczególną opieką rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami

Obrona instytucji małżeństwa

 • małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, zgodnie z zapisami Konstytucji
 •  Brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne
 •  Tworzenie dobrych warunków do wychowywania dzieci

Ochrona dzieci przed ideologią LGBT

 Zakaz propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych
 Prawo rodziców do decydowania, w jakim duchu będą kształcić swoje dzieci. To przede wszystkim rodzice są odpowiedzialni za edukację seksualną swoich dzieci
 Decydujący wpływ rodziców na formę i treść zajęć dodatkowych w szkołach i przedszkolach
Ułatwienia dla rodziców, którzy chcą prowadzić edukację domową

Wsparcie dla seniorów

 Gwarancja zachowania obniżonego wieku emerytalnego
Utrzymanie wszystkich programów społecznych dla seniorów (13. Emerytura, darmowe leki dla osób po 75. roku życia, Program Opieka 75+)
Wsparcie dla dziadków pomagających rodzicom w wychowaniu i opiece nad dziećmi

Pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci

 Zapewnienie ochrony prawnej i materialnej osobom samotnie wychowującym dzieci
Poprawa funkcjonowania funduszu alimentacyjnego i zwiększenie ściągalności środków

Bezpieczna rodzina

 • Wyższe i nieuchronne kary za przemoc w rodzinie
 •  Programy walki z uzależnieniami u osób nieletnich
 •  Wzmocnienie ochrony dzieci przed pornografią

Rynek pracy przyjazny rodzinie

 • Prorodzinny rynek pracy; posiadanie dziecka nie może być argumentem przeciw rozwojowi zawodowemu
 • Wsparcie dla wykonywania pracy zdalnej
 • Ochrona i ułatwienia dla kobiet wracających po urlopie macierzyńskim do pracy
 • Zachęcanie pracodawców do tworzenia przyjaznych warunków pracy dla matek

Wybory prezydenckie 2020: SONDAŻE. Relacja LIVE z najnowszych sondaży wyborczych

Kandydaci na prezydenta 2020: programy wyborcze, poglądy - RAFAŁ TRZASKOWSKI

Program wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy filary swojego programu zaprezentował na konferencji w Pabianicach. To: inwestycje, zwłaszcza te "za rogiem", najbliżej nas; czyste powietrze oraz równe szanse na rynku pracy. Kandydat PO na prezydenta podkreślił, że najważniejszy dla niego ma być ostatni z wymienionych postulatów. 

 • miastom nie są potrzebne wielkie inwestycje, a konkretne działania. Jeżeli mają to być inwestycje rządowe, niech to będą te, które są potrzebne
 • w miastach i gminach powinny powstawać lokalne centra rozwoju, gdzie burmistrz lub wójt wspólnie z mieszkańcami zdecydowaliby, co jest danej miejscowości najbardziej potrzebne
 • każda rodzina, która podejmie wysiłek walki o czyste powietrze może liczyć na dotacje 10 tys. zł
 • równe szanse między kobietami a mężczyznami dotyczące podjęcia pracy

Trzaskowski zapowiedział już także, że jeśli wygra wybory prezydenckie będzie chciał:

 • zlikwidować TVP Info, w tym m.in. blok publicystyczny tej stacji
 • wprowadzenia związków partnerskich
 • powołania rzecznika kontroli państwowej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego
 • powołania przez Prezydenta RP niezależnej osoby na stanowisko prokuratora generalnego
 • wprowadzenia karty LGBT na terenie całego kraju
 • rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości i przekazanie Prezydentowi RP kwestii wyboru niezależnego prokuratora generalnego.
 • powołania rzecznika kontroli państwowej, który będzie kontrolował „upolitycznione dziś służby”
 • współpracować z rządem, kiedy rozpoczną się negocjacje finansowe z UE
 • pozostawić program Rodzina 500 plus
 • przeprowadzić audyt bezpieczeństwa narodowego, przywrócić etos polskiego żołnierza i złożyć wniosek do Sejmu o postawienie b. szefa MON Antoniego Macierewicza przed Trybunałem Stanu
 • wzmocnić pozycję polskich sił zbornych w NATO

Trzaskowski zapowiedział w poniedziałek, że jego kompletny program ujrzy światło dzienne w tym tygodniu.   Wybory 2020: LISTA KANDYDATÓW

Wybory prezydenckie 2020: program, poglądy [WŁADYSŁAW KOSINIAK KAMYSZ]

Program Władysława Kosiniaka - Kamysza został już opublikowany na  oficjalnej stronie internetowej polityka. Szef PSL wszystkie postulaty podzielił na dziewięć grup tematycznych. Poniżej zamieszczamy najważniejsze z nich:

I. PREZYDENT PONAD PODZIAŁAMI

Ministrowie w Kancelarii ze wszystkich partii parlamentarnych, filie Kancelarii w 49 byłych miast wojewódzkich, Polska Fundacja Zdrowia pod patronatem Pierwszej Damy, powołanie prezydenckiego ministra ds. Polonii, prezydenckie konsylium ds. reformy służby zdrowia, Rada Dialogu Obywatelskiego, Rada Dialogu Społecznego – Nowe Otwarcie, Ogólnopolska Rada Seniorów przy Prezydencie RP

II. Bezpieczna Polska 

Bezpieczeństwo w sojuszach militarnych, finansowanie Armii, zwiększenie zdolności bojowych polskiej armii, modernizacja techniczna sił zbrojnych, Wojska Obrony Terytorialnej, odpolitycznienie armii, wojskowa służba zdrowia

III. Odpowiedzialna polityka zagraniczna

Silna Polska w silnej Unii Europejskiej, Grupa „Północ-Południe”, zabezpieczenie polskich interesów w Wielkiej Brytanii, Polityka Wschodnia, wspólne cele strategiczne, promocja Polski na świecie, Polska w globalnym wyścigu, dyplomacja gospodarcza

IV. Reforma służby zdrowia 

Zwiększenie wydatków do 6,8% PKB, podniesienie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, zwiększenie liczby personelu medycznego, najnowocześniejsze metody leczenia, profilaktyka chorób cywilizacyjnych, darmowe leki, szczepienia i stomatologia dla dzieci, leczenie niepłodności

V. Zielona Polska

0% VAT na zdrową żywność, morskie farmy wiatrowe, program Małej Retencji, zablokowanie umowy UE-Mercosur, Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

VI. Łączymy pokolenia

Podniesienie kwoty wolnej od podatku, rozwinięcie programu 500+, 1000 zł dla dzieci i 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych bez progu dochodowego, emerytura i praca emeryta  bez podatku,eEmerytury stażowe, Ogólnopolska Karta Seniora, emerytura rolnicza

VII. Sprawne, niezawisłe sądy i społeczeństwo obywatelskie

Pakiet ustaw likwidujący chaos w wymiarze sprawiedliwości, wprowadzenie Mieszanego system wyborczego, dzień referendalny, głosowanie przez Internet, powszechne wybory: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa. Senat Izbą Samorządową

VIII. Silne samorządy i niezależne organizacje pozarządowe

Nowa ustawa o dochodach samorządów, odliczenia VAT dla samorządów realizujących inwestycje, obniżka VAT na sprzęt pożarniczy, stabilne finansowanie dla organizacji pozarządowych, wsparcie organizacji pozarządowych na terenach wiejskich, wzmocnienie roli sołtysów i rad sołeckich, Reymontówki w każdej wsi

IX. Dobra edukacja – lepszy start

Prezydencki Fundusz Stypendialny, ograniczenie liczebności klas i posiłek dla każdego ucznia, angielski od pierwszej klasy i nowe przedmioty nauczania

X. Likwidacja barier dla polskich przedsiębiorców

Powszechny Samorząd Gospodarczy, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy, ograniczenie biurokracji, zmiany w prawie dotyczącym działalności gospodarczej, 50 000 zł dotacji na start

Kandydaci na prezydenta 2020: programy wyborcze, poglądy Roberta Biedronia

Program wyborczy Roberta Biedronia:

 • Emerytura minimalna - 1600 zł na rękę. "Zainicjuję wprowadzenie gwarantowanej emerytury minimalnej. Nikt nie będzie miał emerytury niższej niż 1600 złotych na rękę"
 • Więcej pieniędzy na zdrowie - 7,2 % PKB. "Jako głowa państwa będę walczył o naprawę systemu opieki zdrowotnej. O dofinansowanie jej na europejskim poziomie - do 7,2% PKB"
 • Wszystkie leki na receptę za 5 zł
 • Milion tanich mieszkań na wynajem - max. 20 złotych za metr kwadratowy mieszkania
 • Bezpieczna Polska w Zjednoczonej Europie. " Stworzę strategię “Bezpieczna Polska 2020” i Centrum Rozwoju Wojska Polskiego. Będzie to ośrodek badawczy, w ramach którego największe umysły Polski, najbardziej uzdolnieni naukowcy, będą pracować nad nowoczesnymi technologiami dla Wojska Polskiego"
 • Państwo prawa. "Przywrócę niezależność instytucjom państwa prawa. Potrzebny jest projekt usprawnienia polskich sądów. Złożyłem projekt ustawy o cofnięciu ustawy kagańcowej. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz Krajowa Rada Sądownictwa staną się niezależne od polityków"
 • Przeciw likwidacji 500 plus, za małżeństwami jednopłciowymi
 • Powołanie rady samorządowej RP. "Powołam ciało, które będzie się spotykało regularnie i współdecydowało o kierunkach rozwoju całego kraju. Nie tylko wielkich metropolii, nie tylko wielkich miast" 
 • Weto dla ustaw niekorzystnych dla klimatu

Kandydaci na prezydenta 2020: programy wyborcze, poglądy Krzysztofa Bosaka

Program wyborczy Krzysztofa Bosaka:

 • Niskie podatki
 • Podwyżka kwoty wolnej od podatku, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, obniżka VAT na żywność
 • Sprzątanie po tarczy antykryzysowej. "Od początku mówiliśmy, że tarcza to betonowe koło ratunkowe rzucone przedsiębiorcom w trudnej chwili. Dziś proponujemy, żeby wszystkie nowe, niepotrzebne regulacje biurokratyczne stworzone przez tarczę, usunąć”
 • Szukanie oszczędności. "Mówimy: oszczędzajmy, poszukajmy oszczędności i te oszczędności są, trzeba się tylko odrobinkę postarać" – zapewniał. Jako przykład Bosak podał np. elektronicznie doręczenia w sądach, anulowanie subwencji na TVP, wstrzymanie składek do WHO
 • Walka z suszą. "Jeżeli rząd nie wyjdzie na przeciw, jeżeli będzie dalej utrzymywać się taka praktyka, że nawet dwa lata wstecz wstrzymane są wypłaty odszkodowań za suszę, to nie mamy w ogóle podstaw, żeby mówić o tym, że ten rząd działa w interesie społeczeństwa" - podkreślił Bosak.
 • Elementami walki z suszą miałyby być: system dopłat za oddawanie części gruntu na zbiorniki wodne; zorganizowany system zarządzania gospodarką wodną; wymiana kadr w Wodach Polskich i na szczeblu rządowym, przestawienie części rolnictwa i gospodarki na produkcję pochłaniająca mniej wody

Ogólną koncepcję swojej prezydentury oraz wizję państwa Bosak przedstawił w dokumencie nazwanym Tezy Konstytucyjne. Poniżej wyliczymy kilka postulatów, które się w nim znalazły:

 • Kadencja Prezydenta powinna zostać wydłużona do 7 lat bez możliwości ubiegania się o reelekcję. "Zapewni to stabilność i przewidywalność w pełnieniu najwyższego urzędu w państwie oraz większą odporność na pokusę populizmu. Prezydent będzie mógł skoncentrować się na pełnieniu swojej funkcji"
 • Silna pozycja premiera. "Należy stworzyć jeden, silny i stabilny ośrodek władzy wykonawczej na czele z premierem, który skupi w swoich rękach pełnię władzy wykonawczej"
 • Wprowadzenie ustaw organicznych - aktów prawnych pośrednich miedzy konstytucją, a zwykłą ustawą. "Ich uchwalenie bądź zmiana przez Sejm wymagałyby większości kwalifikowanej. Ustawy organiczne powinny w sposób szczegółowy regulować istotne obszary życia politycznego"
 • Reforma systemu wyborczego, przedłużenie kadencji Sejmu do 5 lat, zmniejszenie o połowę liczby posłów
 • Reforma Senatu
 • Instytucje kontrolne w ręku opozycji
 • Racja stanu priorytetem w PE
 • Etyka chrześcijańska podstawą ładu prawnego

Pozostałe tezy konstytucyjne można znaleźć w dokumencie opublikowanym na oficjalnej stronie Krzysztofa Bosaka - bosak2020.pl - LINK 

Wybory prezydenckie 2020: program, poglądy Szymona Hołowni

Hołownia pokazał swój oficjalny program w trakcie konferencji prasowej, zorganizowanej 7 lutego 2020. Opublikował go w formie książki pt. "Wizje i konkrety prezydentury". Oto najważniejsze postulaty, które znalazły się w programie Hołowni (za portalem onet.pl): 

 • Do 2050 Polska całkowicie odejdzie od węgla, a 75 proc. naszej energii będzie pochodziło z OZE
 • Samorządy mają wycofać się z uchwał o "strefach wolnych od ideologii LGBT"
 • Nie będzie zmian ustaw dot. prawa aborcyjnego
 • "Wielkie sprzątanie" w instytucjach państwowych, np. Polskiej Fundacji Narodowej
 • Wojsko: wywiad elektroniczny zbudowany na miarę współczesnych zagrożeń
 • Stabilizacja sytuacji kadrowej w armii
 • Spotkania z szeregowymi i podoficerami bez ich udziału
 • Regularne zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
 • Współdziałanie z UE i NATO
 • Dołączenie do europejskiego projektu Zielonego Ładu
 • Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Instytutu Dialogu Społecznego i Historycznego.
 • Rada gabinetowa pilnująca spraw środowiska
 • Ogłoszenie kryzysu wodnego, wdrożenie programu odbudowy zasobów wodnych
 • Utworzenie Narodowej Rady Klimatycznej
 • Powołanie pełnomocnika osób wykluczonych
 • Powołanie Komisji Edukacji Narodowej w miejsce kuratoriów

Wcześniej Hołownia zadeklarował też, że: 

 • Chce Polski, gdzie wszyscy przestrzegamy reguł, gdzie nawet prezydentowi nie wolno Chodzić na skróty przez trawnik 
 • Trzeba dziś przeprowadzić przyjazny rozdział Kościoła od państwa
 • Musimy mieć arbitra, który nie będzie grał z jedną z drużyn, podpisuje jej wszystko jak leci, albo pchał długi kij w szprychy
 • Nie będą mnie wspierać "partyjne przelewy, struktury, wielki biznes”

Kandydaci na prezydenta 2020: programy wyborcze, poglądy - MAREK JAKUBIAK 

Marek Jakubiak w swoim programie zamieścił następujące postulaty:

 • wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW), ale z głosem alternatywnym
 • likwidacji podatku PIT
 • przekazywanie pieniędzy nie na NFZ, a kasy chorych
 • wprowadzenia systemu prezydenckiego (oddanie prezydentowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, MON)
 • walki o wolność kraju w opozycji do Francji czy Niemiec.
 • zmniejszenia o połowę liczby posłów - każdy wyborca otrzymałby dwa głosy – na głównego kandydata i kandydata alternatywnego
 • wprowadzenia bezprogowego referendum, weta prezydenta i głosów elektorskich, które mają spowodować, że "naród będzie suwerenem".
 • lustracji państwa
 • wprowadzenia "siatki płac w sektorze publicznym"
 • likwidacji "ukrytych stanowisk dla partyjnych nominatów".

Kandydaci na prezydenta 2020: programy wyborcze, poglądy  Stanisława Żółtka

1. Rzeczpospolita będzie gwarantować:

 • Praworządność, w oparciu o podstawowe zasady: prawo nie działa wstecz, ciężar dowodu winy spoczywa na oskarżycielu, chcącemu nie dzieje się krzywda, stosowana wykładnia praw nie może, co do zasady faworyzować żadnej ze stron, granice wolności jednostki wyznacza ingerencja w wolność drugiej osoby.
 • Wolny rynek: Państwo nie będzie ingerować w gospodarkę i zajmować się nią, a jedynie stać na straży przestrzegania reguł prawa w zawieraniu i realizowaniu umów przez podmioty prywatne.
 • Ochronę praw Narodu:Punktem odniesienia jest dla Nas Naród polityczny – czyli Nasi przodkowie, My, Nasze dzieci, wnuki i prawnuki – a nie dzisiejsze społeczeństwo! Myślimy dalekowzrocznie o stworzeniu warunków zapewniających ciągłość i rozwój Narodu Polskiego w przyszłości.

2. Władza sądownicza

 • Sądownictwo będzie powszechne i jednolite, bez wydzielania specjalnych trybunałów.
 • Zmienimy odrębne: Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu i Sąd Administracyjny w jedną instytucję Sądu Najwyższego.
 • Dziewięciu Sędziów Sądu Najwyższego będzie powoływać dożywotnio Senat spośród kandydatów przedstawionych przez Prezydenta Rzeczpospolitej i Marszałka Sejmu, uprzednio rekomendowanych tym organom przez Krajową Radę Sądownictwa.
 • Sędziów sądów powszechnych będzie mianować Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia będzie mógł być złożony z urzędu wbrew swej woli wyłącznie na mocy orzeczenia sądowego.
 • Prokuratorem Generalnym będzie Minister Sprawiedliwości mianowany przez Prezydenta.
 • Prokuratorzy Rejonowi będą mianowani przez Prezydenta.
 • Wprowadzimy penalizację aborcji. Prawo do życia nie może stawać się przedmiotem parlamentarnego głosowania albo ogólnonarodowego referendum. Nie może też zależeć od deklaracji jakiejkolwiek większości. Jedynym usprawiedliwieniem aborcji jest bezwzględnie potwierdzone zagrożenie dla zdrowia lub życia matki. W przypadku poczęcia dziecka w wyniku gwałtu, kobieta która zechce wychowywać dziecko musi mieć zagwarantowaną odpowiednią finansową opiekę na koszt sprawcy, a gwarantem tego ma być państwo – w tym gwarantem tej finansowej opieki w przypadku niemożności jej wyegzekwowania od sprawcy

3. Władza ustawodawcza

Ograniczymy ilość nowo stanowionego prawa. Akty prawne stanowić będzie 120 osobowy Sejm który będzie organem ustawodawczym. Ustawy przyjęte przez Sejm będą wymagać zatwierdzenia przez Senat za wyjątkiem ustaw określających wysokość podatków.
Senat (32 Senatorów + byli Prezydenci jako Senatorowie Dożywotni).
Senat będzie miał prawo zgłaszać poprawki do ustaw sejmowych (za wyjątkiem ustaw podatkowych
Głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu będą odbywać się przez Internet
Zniesiemy próg wyborczy oraz zlikwidujemy dofinansowanie partii politycznych z budżetu państwa.

4. Władza wykonawcza

 • Zmienimy system sprawowania władzy na prezydencki.
 • Rząd będzie składał się z Prezydenta i sześciu ministrów (MON, MSZ, MSW, Min. Skarbu, Min.Sprawiedliwości, Min. Ochrony Środowiska).
 • Prezydent będzie powoływać i odwoływać ministrów i wojewodów. Prezydent będzie musiał odwołać ministra również w razie wyrażenia mu votum nieufności przez Sejm większością 2/3 głosów.
 • Prezydent będzie sprawował władzę wydając rozporządzenia na podstawie obowiązujących ustaw. Rozporządzenia będą kontrasygnowane przez właściwego Ministra.
 • Rząd będzie wyłącznie wykonawcą ustaw. Utraci prawo inicjatywy ustawodawczej
 • Budżet będzie przygotowywany i realizowany przez Rząd, a zatwierdzany przez Prezydenta bez kontrasygnaty żadnego z Ministrów
 • Jedynie na wypadek wojny, Prezydent będzie mógł zatwierdzić budżet z deficytem.
 • Prezydent RP będzie zwierzchnikiem sił zbrojnych w czasie wojny i w czasie pokoju.

5. Samorząd

 • Odchudzimy strukturę samorządów jednocześnie przekazując gminom wiele obecnych kompetencji państwa.
 • Zlikwidujemy powiaty i sejmiki wojewódzkie, a ich kompetencje przejmą gminy, które otrzymają większą autonomię – będą mogły ustalać własne przepisy, pod warunkiem nadrzędności prawa państwowego.
 • Autonomia nie oznacza suwerenności. Próby ustanowienia suwerenności lub oderwania ziem od Rzeczpospolitej będą stanowczo zwalczane.

Wybory prezydenckie 2020: program, poglądy [PAWEŁ TANAJNO]

Program Pawła Tanajno można znaleźć na jego stronie internetowej. Oto niektóre z najważniejszych tez kandydata na prezydenta RP:

Prezydent jest najważniejszym organem państwa. Może realizować swoją politykę dotyczącą wszelkich aspektów funkcjonowania kraju i to bez zaplecza partyjnego.

Tylko bezpartyjny Prezydent ma szansę i może :

 • zakończyć spory między partiami, które niszczą Polskę od środka i niszczą wizerunek na zewnątrz
 • pilnować konsensusu w sporach między partiami
 • zapewnić Polakom dobrobyt, niskie podatki i dużo wolności
 • zlikwidować patologie, jakie rozrosły się w naszej administracji od samorządowej po państwową
 • zwrócić obywatelom suwerenność zgodnie z art. 4 konstytucji Rzeczypospolitej
 • Jak? Może to wszystko zrobić jeśli nie będzie pochodził z partii politycznych.
 • Niezależny prezydent dzięki instytucji veta i inicjatywie ustawodawczej może być istotnym ośrodkiem władzy, która zmusi partie w Sejmie do wypracowania kompromisowych rozwiązań.

Prezydent może również w porozumieniu z Senatem zwoływać referenda w kluczowych sprawach dla obywateli, które partie wykorzystują do podgrzewania niekończących się sporów, by odwrócić uwagę obywateli do istotnych spraw bezpieczeństwa (a właściwie jego braku) i zbyt kosztowej administracji państwowej zawładniętej przez partyjne klany.

Referenda w sprawach światopoglądowych i kierunkowych sprawach gospodarczych zmusiłyby rządzących do pracy wedle decyzji obywateli a nie wedle decyzji prezesów partii.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DZIAŁANIA PREZYDENTA

1.PO PIERWSZE WOLNOŚĆ DLA OBYWATELI

2.PO DRUGIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Prezydent powinien wyjść poza mechanizmy władzy oparte o fałszywe przekonania społeczne.
Podatki są możliwe do ściągania w kwotach zapewniających wzmacnianie Polski, tylko jeśli przedsiębiorczość obywateli jest uwolniona, kiedy każdy kto chce prowadzić firmę w państwowej administracji znajduję sługę, który mu pomaga a nie mnoży zagrożenia dla jego działalności.
Przedsiębiorczość musi być stawiana na najwyższym piedestale w państwie. Bycie przedsiębiorczym obywatelem to większy zaszczyt niż jakakolwiek funkcja władzy i administracji państwowej.

3.PO TRZECIE TWOJA SUWERENNOŚĆ

 W czasie między wyborami każda władza zapomina o władzy obywateli. Prezydent musi to zmienić. Każdy odpowiednio poparty wniosek obywatelski, każdy istotny spór społeczny powinien zostać rozstrzygnięty ostatecznie i niepodważalnie na drodze referendum ogólnokrajowego, bez progu ważności.

Mirosław Piotrowski: kandydaci na prezydenta 2020: programy wyborcze, poglądy

Prezydent Bezpiecznego Jutra

 1. Jest aktywny w podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych.
 2. Chroni obywatela, także przed szkodliwymi posunięciami rządu.
 3. Realnie kreuje politykę zagraniczną Polski.
 4. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo kraju, a nie za Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
 5. Chroni życie ludzkie od samego poczęcia.
 6. Reanimuje bardzo chorą służbę zdrowia.
 7. Jest stróżem podatków – STOP dla ich mnożenia i podnoszenia! Opowiada się za ich obniżeniem!
 8. Jest za rozsądkiem klimatycznym, ale nie jest grabarzem polskiego górnictwa.
 9. Jest za wykorzystaniem potęgi polskiego rolnictwa.
 10. Jest za sądami dla obywatela, przeciwko politycznym karuzelom stanowisk w sądownictwie.
 11. Chroni przed prywatyzacją dobra narodowe, np. polskie lasy.
 12. Szlifuje bezcenny brylant jakim jest Polonia i Polacy mieszkający poza granicami Ojczyzny.

Kandydaci na prezydenta 2020: programy wyborcze, poglądy Waldemara Witkowskiego

Program Waldemara Witkowskiego zamieszczony na jego oficjalnej stronie internetowej liczy zaledwie trzy punkty. To: 

 • człowiek ważniejszy od kapitału
 •  środowisko ważniejsze od biznesu
 •  Unia Europejska ważniejsza dla Polski niż zamorskie kraje

Więcej o kandydacie można dowiedzieć się z postulatów, które opublikowała Unia Pracy, której Witkowski przewodniczy. Oto wybrane zapowiedzi z programu UP:

 • Popieramy inicjatywę obywatelską PRZEDSZKOLE DLA KAŻDEGO DZIECKA, gdyż wyniki egzaminów gimnazjalnych są lepsze u tych uczniów, którzy korzystali z edukacji przedszkolnej a poza tym uczą się współdziałania i integracji.
 • Trzonem systemu edukacji na wszystkich poziomach, powinna być szkoła publiczna, w każdej gminie – dostępna w zakresie podstawowym, gimnazjalnym i średnim zapewniająca dobre kształcenie, wychowanie, opiekę zdrowotna i socjalną.
 • Jesteśmy za powrotem do szkół gabinetów dentystycznych i pielęgniarskich, by zapobiegać chorobom i podnieść kulturę i edukację zdrowotną.
 • Polityka oświatowa nie może być racjonalnie i skutecznie uprawiana w czasowej skali jednej kadencji sejmowej. Szkoła jest zbyt ważna dla nas wszystkich, aby można było ją nadal traktować jako obiekt politycznych przepychanek i skazywać na ciągłe miotanie nią pomiędzy partykularnymi interesami różnych ugrupowań i różnymi opcjami czy to ideologicznymi, czy tez światopoglądowymi.
 • występujemy z inicjatywą powołania Rady Społecznego Porozumienia na Rzecz Szkoły. Rada taka musi skupiać przedstawicieli różnych ugrupowań samorządowych ideowych, politycznych i światopoglądowych i być stanowczo ciałem ponadpartyjnym, reprezentującym wyłącznie interesy społeczeństwa i Strona 12 z 50 państwa.
 • Jesteśmy przekonani o potrzebie utworzenia Polskiej Rady Kultury, która brałaby udział w opiniowaniu działań podejmowanych przez ministerstwo kultury.
 • Konieczne staje się opracowanie strategii rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego na okres minimum lat 15 tj. 2015 – 2030, poprzez zorganizowanie forum ogólnopolskiego w tej sprawie.
 • Nadszedł czas na utworzenie Polskiej Rady Naukowo-Gospodarczej. Rada ta powinna być organem doradczo-opiniodawczym dla władz centralnych. W jej skład wchodzić powinni samodzielni pracownicy nauki (50%) i przedstawiciele gospodarki (50%). Rada powinna opracować założenia do strategii rozwoju nauki i gospodarki na lat 15 tj. na lata 2015- 2030.

Więcej informacji o wyborach prezydenckich:

Wybory: zasady głosowania w nowym rygorze sanitarnym

RadioZET.pl/PAP/strony komitetów wyborczych/