Obserwuj w Google News

Wybory prezydenckie: czy w trakcie wyborów trzeba nosić maseczki i rękawiczki jednorazowe? [ZASADY]

2 min. czytania
10.07.2020 20:00
Zareaguj Reakcja

Wybory prezydenckie: czy w trakcie wyborów trzeba nosić maseczki? Głosowanie zaplanowane na 12 lipca będzie się odbywać w nowym rygorze sanitarnym. Sprawdzamy, czy w lokalach wyborczych ma obowiązywać nakaz noszenia maseczek

Wybory prezydenckie: czy w trakcie wyborów trzeba nosić maseczki i rękawiczki jednorazowe? [ZASADY]
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Wybory prezydenckie: czy w trakcie wyborów trzeba nosić maseczki?

W trakcie wyborów prezydenckich 2020 będą obowiązywały następujące zasady:

 1. odstęp od innych osób – minimum 1,5 metra;
 2. zakrycie usta i nosa;
 3. stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia wystosowanych w kwestii ochrony przed koronawirusem.

12 lipca w lokalach wyborczych nie trzeba nosić rękawiczek jednorazowych. Wskazana jest za to dezynfekcja rąk przed wejściem na salę.  Wybory 2020: lista kandydatów. Na kogo głosować w wyborach prezydenckich w Polsce? [KANDYDACI]

Wybory prezydenckie: maseczki, dezynfekcja rąk [ZASADY]

Zasady obowiązujące w komisjach wyborczych trakcie głosowania określa rozporządzenie wydane 15 czerwca przez Ministerstwo Zdrowia. Czytamy w nim, że:

Członkowie komisji wyborczych będą wyposażeni w:

 • jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej ich zmianę według potrzeb
 • płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję
 • maseczki medyczne w liczbie zapewniającej ich zmianę, zgodnie z czasem używania tej maseczki określonym lub zalecanym przez producenta
 • przyłbice
 • Jeżeli członek obwodowej komisji wyborczej nie obsługuje wyborców, to w zakresie ochrony ust i nosa wyposaża się go wyłącznie w przyłbice

W lokalu wyborczym:

 przebywa w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych

Lokal wyborczy będzie wietrzony przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy, co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut (przy czym wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej)

 • Stanowiska członków obwodowej komisji wyborczej będą rozstawione z zachowaniem 1,5 metra odstępu
 • Stoły będą niepokryte suknem, ani żadnym innym wchłanialnym materiałem;
 • Przy wejściu, w widocznym miejscu, umieszcza się dla wyborców płyn do dezynfekcji rąk
 • Powierzchnie takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, są przemywane płynem do dezynfekcji

Powyższe zasady nie obowiązują w lokalach za granicą „jeżeli ze względu na stan epidemiczny w państwie przyjmującym, przepisy tego państwa nie nakładają takiego obowiązku i zasad w przestrzeniach zamkniętych”.

Wybory 2020: godziny otwarcia lokali wyborczych

Więcej informacji o wyborach prezydenckich:

Programy wyborcze kandydatów: