Obserwuj w Google News

Komisje wyborcze 2020: godziny otwarcia i pracy. W jakich godzinach są otwarte komisje wyborcze?

3 min. czytania
26.06.2020 20:36
Zareaguj Reakcja

Komisje wyborcze: godziny otwarcia, godziny pracy. 28 czerwca z samego rana w całej Polsce zostaną otwarte komisje wyborcze, w których będzie można oddać głos na jednego, wybranego kandydata na prezydenta RP. Wszystkie lokale będą działały w tych samych godzinach. Sprawdzamy, kiedy zostaną otwarte i zakończą pracę.

Komisje wyborcze 2020: godziny otwarcia. W jakich godzinach są otwarte komisje wyborcze?
fot. Grzegorz Bukala/REPORTER

Komisje wyborcze 2020: godziny otwarcia [GODZINY PRACY]

Komisje wyborcze 2020. W trakcie wyborów prezydenckich komisje będą czynne w godzinach 7-21. 

Istnieje jednak możliwość głosowania po godz. 21. W kodeksie wyborczym czytamy, że głos mogą wtedy oddać tylko ci wyborcy, którzy przybyli do lokalu przed godziną zakończenia głosowania.

Komisja wyborcza 2020: PRACA. Ile płacą, jak się zgłosić? [WYNAGRODZENIE, DIETA, ZAROBKI]

Godziny otwarcia komisji wyborczych za granicą, DPS, na statkach

W zakładach leczniczych, czy domach pomocy społecznej głosowanie może rozpocząć się później. Na statkach morskich i w lokalach za granicą głosowanie odbywa się między godziną 7

00

 a 21

00

 czasu miejscowego w każdym dniu głosowania. Jeżeli głosowanie miałoby być zakończone 29 czerwca, wybory zostaną przeprowadzone dzień przed ustalonym terminem (27 czerwca).

Komisja wyborcza – PRACA. Do kiedy się zgłosić? Gdzie i jak się zgłosić? [FORMULARZ]

Wybory prezydenckie 2020: SONDAŻE. Relacja LIVE z najnowszymi sondażami wyborczymi

Komisja wyborcza: zasady [GODZINY OTWARCIA, RYGOR SANITARNY]

Komisje wyborcze w trakcie wyborów 28 czerwca będą funkcjonowały w nowych zasadach, które określa wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia rygor sanitarny. Oto jego podstawowe założenia:

 • odstęp od innych osób – minimum 1,5 metra;
 • zakrycie usta i nosa;
 • stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia wystosowanych w kwestii ochrony przed koronawirusem.

Członkowie komisji wyborczych będą wyposażeni w:

 • jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej ich zmianę według potrzeb
 • płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję
 • maseczki medyczne w liczbie zapewniającej ich zmianę, zgodnie z czasem używania tej maseczki określonym lub zalecanym przez producenta
 • przyłbice
 • Jeżeli członek obwodowej komisji wyborczej nie obsługuje wyborców, to w zakresie ochrony ust i nosa wyposaża się go wyłącznie w przyłbice

W lokalu wyborczym:

 •  przebywa w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych
 • Lokal wyborczy będzie wietrzony przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy, co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut (przy czym wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej)
 • Stanowiska członków obwodowej komisji wyborczej będą rozstawione z zachowaniem 1,5 metra odstępu
 • Stoły będą niepokryte suknem, ani żadnym innym wchłanialnym materiałem;
 • Przy wejściu, w widocznym miejscu, umieszcza się dla wyborców płyn do dezynfekcji rąk
 • Powierzchnie takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, są przemywane płynem do dezynfekcji

Powyższe zasady nie obowiązują w lokalach za granicą „jeżeli ze względu na stan epidemiczny w państwie przyjmującym, przepisy tego państwa nie nakładają takiego obowiązku i zasad w przestrzeniach zamkniętych”.

Programy kandydatów na prezydenta :

Więcej informacji o wyborach prezydenckich:

RadioZET.pl