Zamknij

Czy w szkole trzeba mieć maseczki? ROK SZKOLNY 2020/21 [STREFA ŻÓŁTA I CZERWONA]

01.09.2020 11:40
Czy w szkole trzeba nosić maseczkę? ROK SZKOLNY 2020/21 [STREFA ŻÓŁTA I CZERWONA]
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Czy w szkole trzeba mieć maseczki? Rok szkolny rozpoczyna się już niebawem, a wielu uczniów wciąż nie wie w jakich warunkach będą przeprowadzane lekcje. Sprawdzamy, jakie zasady sanitarne obowiązują od 1 września.

Czy w szkole trzeba mieć maseczki? [ROK SZKOLNY 2020]

Czy w szkole obowiązują maseczki? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w wytycznych przygotowanych przez MEN na rok szkolny 2020/21. W dokumencie zamieszczonym na stronie resortu czytamy, że od 1 września: 

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski zagwarantował, że obowiązek noszenia maseczek we wszystkich szkołach nie zostanie wprowadzony. - W każdej placówce sytuacja jest nieco inna. Rozważaliśmy jeszcze raz, co zrobić z obowiązkiem noszenia maseczek i pierwotnie wskazaliśmy, że takiego obowiązku nie będzie. Natomiast tam, gdzie warunki szkolne, bardzo wąskie korytarze, wielkość szkoły bądź stan zagrożenia epidemicznego będzie wskazywał na to, że trzeba będzie podjąć jakieś dodatkowe środki ostrożności, to wtedy dyrektor chyba powinien zalecić osłony nosa i usta w miejscach wspólnych - w korytarzach, klatka schodowych czy szatniach - powiedział szef MEN.

Czy w szkole trzeba nosić maseczki?

Wytyczne sanitarne na rok szkolny 2020/21:

  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  • Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
  • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
  • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
  • Stołówka szkolna: Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

Wszystkie wytyczne na rok szkolny 2020/21znajdziecie w dokumencie, który umieszczamy poniżej. Wystarczy kliknąć w link, by go pobrać.

Rygorystyczny system zmianowy w szkołach. Tak będzie od 1 września?

Czy w szkołach trzeba nosić maseczki?

Ws. noszenia maseczek w szkołach wypowiedział się też min. edukacji Dariusz Piontkowski. 24 sierpnia szef resortu stwierdził, że noszenie maseczek w szkole nie będzie obowiązkowe, ale jeśli dyrekcja danej placówki uzna, że zwiększy to bezpieczeństwo dzieci, może taki obowiązek wprowadzić w tzw. przestrzeniach wspólnych, np. w szatniach czy na korytarzach. Nie będzie też obowiązku mierzenia temperatury, jeśli dziecko nie ma objawów zachorowania. 

Rok szkolny 2020/21: KORONAWIRUS. Czy od nowego roku będą lekcje zdalne?

Czy w strefie żółtej i czerwonej trzeba mieć maski w szkole? 

Jeśli szkoła znajduje się na terenie powiatu dodanego do strefy żółtej lub czerwonej, inspektor sanitarny wyda  zalecenie dyrektorom szkół, dotyczące albo dalszego stosowania powszechnie obowiązujących wytycznych (brak obowiązku noszenia maseczek w szkołach – przyp. red.), albo – w pojedynczych placówkach – noszenia osłon ust i nosa, a także częściowego przejścia na kształcenie na odległość czy też działania całej szkoły w takim trybie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 - kiedy jest pierwszy dzień szkoły? [DATA, TERMIN]

Maseczki w szkole: gdzie trzeba nosić?

Maseczki muszą nosić m.in. uczniowie w Niemczech (tylko na korytarzach, w Nadrenii Północnej-Westfalii także podczas lekcji), Słowacji (tylko starsi uczniowie, przez pierwsze dwa tygodnie), w Belgii (w przypadku zwiększonej liczby zakażeń, tylko nauczyciele i dzieci powyżej 12 roku życia), Litwie ( tylko jeśli wzrośnie liczba zakażeń) i Turcji (regularne noszenie masek i badanie temperatury).

RadioZET.pl/PAP/PAB