Zamknij

Rekrutacja uzupełniająca do liceum 2020 - co zrobić, jeśli nie dostałeś się do liceum?

12.08.2020 08:20
Rekrutacja uzupełniająca do liceum 2020 - co zrobić, jeśli nie dostałeś się do liceum
fot. Shutterstock

Dodatkowa rekrutacja uzupełniająca 2020 do liceów i techników oraz innych szkół średnich była do tej pory jedną z ostatnich szans dla uczniów, którzy nie dostali się do wymarzonej szkoły w pierwszej turze rekrutacji. Sprawdzamy najważniejsze informacje o wolnych miejscach do szkół oraz co zrobić, jeśli ósmoklasiście nie udało się zakwalifikować do żadnej szkoły.

Uzupełniająca rekrutacja do liceum 2020 i szkoły ponadgimnazjalnej - kiedy i jak wziąć udział w dodatkowej rekrutacji i co zrobić, jeśli nie dostałeś się do żadnego liceum? Sprawdzamy najważniejsze informacje dla uczniów, którzy nadal starają się o przyjęcie do szkoły średniej w roku szkolnym 2020/2021.

Rekrutacja uzupełniająca do liceum 2020 - od kiedy i jak sprawdzić, gdzie są wolne miejsca?

Rekrutacja uzupełniająca do liceum 2020 - od kiedy do kiedy? [TERMINY]

Dodatkowa rekrutacja do liceum 2020 - tzw. rekrutacja uzupełniająca do tej pory była jedną z ostatnich szans dla osób, które nie dostały się do wybranej szkoły. Uczniowie mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do liceum bądź technikum po zakończeniu pierwszego etapu zapisów. W tym roku jednak w związku z przesunięciem terminów egzaminów oraz terminów rekrutacji, rekrutacja uzupełniająca 2020 do liceum nie odbędzie się.

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie, w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Co zrobić, jeśli nie dostałeś się do liceum?

Choć rekrutacja uzupełniająca 2020 na wolne miejsca niestety nie będzie prowadzona, nie warto się załamywać. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Jeśli do końca wakacji po złożeniu dokumentów w rekrutacji uzupełniającej okaże się, że nie udało ci się dostać do liceum lub innej wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, możesz nadal szukać wolnych miejsc w szkołach. Jeśli uda ci się znaleźć klasę, w której nie został wypełniony limit miejsc, musisz udać się do danej placówki i złożyć papierowe podanie o przyjęcie do tej klasy wraz z kompletem oryginalnych dokumentów.

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

RadioZET.pl/kuratorium.waw.pl