Zamknij

Kto w Polsce słucha disco polo, a kto muzyki poważnej? Są wyniki badań

Joanna Chojnacka
11.01.2022 16:29

Gust muzyczny Polaków. Od czego zależy? Kto najczęściej wybiera muzykę poważną, a kto sięga po disco polo? Socjologowie z PAN opublikowali wyniki badań.

Zenek Martyniuk
fot. Pawel Murzyn/East News

Nasz gust muzyczny podobnie jak poglądy polityczne czy nawyki żywieniowe nie są kwestią przypadku. Na wszystkie te aspekty wpływa styl życia, pozycja klasowa, wykształcenie czy wykonywany zawód. Oczywiście od każdych reguł są wyjątki.

PAN zbadał gust muzyczny Polaków. Od czego zależą nasze muzyczne sympatie?

Socjologowie z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, autorzy projektu badawczego dotyczącego społeczeństwa i muzyki opublikowali rozkład preferencji muzycznych wśród Polaków.

Jak podkreśla profesor Henryk Domański, socjolog IFiS PAN, szef wspomnianego projektu badawczego w rozmowie z serwisem Nauka w Polsce:

Nasze analizy dotyczyły między innymi homologii, czyli pokrywania się pozycji klasowej - tego, gdzie się człowiek lokuje w hierarchii społecznej głównie na rynku pracy - z rozmaitymi stylami życia, upodobaniami do gustów muzycznych.

Wyniki badań potwierdzają, że w Polsce również istnieją zależności stwierdzone wcześniej w innych krajach. Jak donosi PAP, w badaniu CAPI, przeprowadzonym w 2019 roku na próbie ogólnopolskiej w ramach wspomnianego projektu - lubienie muzyki poważnej wskazało 26,6 procent ankietowanych Polaków. Wśród nich najwięcej głosów padło od kierowników wyższego szczebla oraz specjalistów, którzy stanowili 50,9 procent badanych, sympatię do muzyki klasycznej wskazywali również właściciele firm (41,5 procent), a w mniejszym stopniu pracownicy umysłowi niższego szczebla (36,6 procent). Najmniejsze zainteresowanie muzyką poważną wyrazili robotnicy niewykwalifikowani (16,8 procent) oraz rolnicy (12,7 procent).

Kto w Polsce słucha disco polo, a kto muzyki poważnej? Są wyniki badań

Sytuacja wyglądała zupełnie odwrotnie w przypadku muzyki rozrywkowej. Disco polo okazało się najbardziej lubianym gatunkiem wśród robotników oraz rolników.

Sympatię wobec gatunku reprezentowanego przez zespół Akcent czy Boys zadeklarowało 68 procent badanych rolników. Kierownicy wyższego szczebla i specjaliści wykazali wobec tego rodzaju muzyki najmniejszy entuzjazm - lubi go jedynie 27 procent ankietowanych. Disco polo jest dosyć popularne również wśród właścicieli firm nietrudniących się rolnictwem - hitów Zenka słucha aż 55,9 procent badanych.

Profesor Domański wyjaśnił, dlaczego to muzyka poważna jest najczęściej badanym gatunkiem, jeśli chodzi o podobne analizy społeczne w światowej socjologii. Gatunek ma ponoć najsilniej różnicować ludzi i być powiązanym z ich pozycją klasową.

Jak deklarują twórcy projektu - Domański, Przybysz, Wyrzykowska i Zawadzka:

Im wyższa pozycja klasowa, wyższe wykształcenie, czy wykonywanie bardziej złożonych pozycji zawodowych, związanych z wyższymi zarobkami i standardem materialnym - w tym większym stopniu lubi się muzykę klasyczną: Beethovena, Mozarta, Bacha, Mahlera, Wagnera. Z kolei im niższa pozycja klasowa, są to np. ludzie utożsamiani z klasą robotnicza, rolnicy, tym większe upodobania do muzyki popularnej, rozrywkowej, czyli do muzyki prostej, której słucha się dla samej rozrywki, bez wgłębiania się, bez doszukiwania się jakiś głębszych podtekstów.

Badacze podkreślają również, że na skłonność do określonego nurtu muzycznego silnie wpływają także rówieśnicy oraz środowisko i wykształcenie. Niski wpływ na kształtowanie gustów muzycznych ma natomiast chociażby płeć lub miejsce zamieszkania.

loader

RadioZET.pl/PAP