Zamknij

Hymn Polski - TEKST: oficjalny tekst polskiego hymnu i słowa 4 zwrotek [DO DRUKU]

10.11.2020 10:54

Oficjalny tekst hymnu Polski jest chroniony przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jak również rozporządzenia resortowe. Poniżej znajdziecie słowa "Mazurka Dąbrowskiego" oraz najważniejsze zasady obowiązujące podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego.

Hymn Polski - TEKST i słowa: oficjalny tekst polskiego hymnu [4 ZWROTKI DO DRUKU]
fot. Adam STASKIEWICZ/East News

HYMN POLSKI - TEKST oficjalny, słowa, autor, ile zwrotek i informacje oraz ciekawostki dotyczące tego, jak zmieniały się słowa hymnu zebraliśmy w poniższym artykule. "Mazurek Dąbrowskiego" jest jednym z symboli państwowych i pełni wyjątkową rolę w życiu narodu. Oficjalny tekst hymnu Polski składa się z 4 zwrotek i refrenu. Autorem tekstu jest Józef Wybicki. Autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka (właściwie mazura) pozostaje nieznany. Poniżej znajdziecie oficjalny tekst hymnu Polski i zasady, które obowiązują podczas wykonywania lub odtwarzania "Mazurka Dąbrowskiego".

Hymn Polski - TEKST OFICJALNY: WSZYSTKIE ZWROTKI [DO DRUKU]

"Mazurek Dąbrowskiego" jest oficjalnym hymnem Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi o tym Rozdział I, art. 28, pkt 3. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

Z kolei Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 1980 Nr 7 poz. 18), podaje jedyny obowiązujący tekst oraz zapis nutowy.

Poniżej prezentujemy oficjalny tekst hymnu Polski - SŁOWA "MAZURKA DĄBROWSKIEGO" i wszystkie zwrotki:

---------

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

 

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

 

Marsz, marsz...

 

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

 

Marsz, marsz...

 

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany -

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

 

Marsz, marsz...

---------

Jeśli nie znamy słów na pamięć, oficjalny tekst hymnu Polski warto wydrukować i mieć przy sobie m.in. podczas oficjalnych obchodów świąt państwowych takich jak na przykład Święto Niepodległości. W 2018 roku w ramach akcji "Niepodległa do hymnu" w wielu miastach w całym kraju, a także na świecie o godzinie 12.00 można było wspólnie zaśpiewać "Mazurka Dąbrowskiego". Więcej informacji w artykułach poniżej:

Niepodległa do hymnu 2020 - o której, kiedy i na czym polega akcja 11 listopada?

Tekst hymnu Polski, słowa i zasady zachowania w czasie wykonywania

Polski hymn jest chroniony przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jak również rozporządzenia resortowe. Ustawa z dnia 31.01.1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, w artykule 14. jasno precyzuje zasady zachowania w czasie wykonywania lub odtwarzania Mazurka Dąbrowskiego:

  • Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju.
  • Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek.
  • Mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy.
  • Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie.
  • Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.

Hymn RP odgrywany jest w czasie obchodów świąt narodowych, uroczystych apeli i zbiórek, z okazji rocznic patriotycznych, upamiętniających wydarzenia historyczne, podczas odsłonięcia pomników, a także w czasie innych uroczystości resortowych.

My, Pierwsza Brygada - TEKST pieśni I Brygady Legionów Polskich [CAŁY TEKST]

Już w XIX wieku w tekst pierwszej zwrotki wkradł się błąd w wersie "kiedy my żyjemy", słowo "kiedy" zaczęto zastępować słowem "póki", które określa granice czasu i dotyczy tylko tych osób, które w tym momencie je wypowiadają. Józef Wybicki użył słowa kiedy, które oznacza: "jeśli, skoro, ponieważ", przedstawiając zależność istnienia Polski od istnienia Polaków. Błąd ten został usunięty przez specjalną komisję w 1926 roku, jednak do dziś jest powielany.

W kolejnej zwrotce "Pieśni Legionów", Józef Wybicki błędnie zapisał nazwisko Czarnecki, poprawnie brzmi ono Czarniecki. Błąd występuje w rękopisie "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech". 

Błędem jest też śpiewanie w zwrotce poświęconej hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu "wrócił się/rzucił się/rzucim się przez morze". W treści naszego hymnu ten wers brzmi: "wrócim się przez morze". Podobnie jak hetman Polacy mają wracać się do Ojczyzny, gdy nastanie taka potrzeba.

W ostatniej zwrotce bardzo często błędnie śpiewane są dwa pierwsze wersy naszego hymnu. Zamiast: "Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany" wiele osób śpiewa: "Mówił ojciec do swej Basi cały zapłakany". Trudno wytłumaczyć dlaczego, bowiem tekst ten jest niezmieniony od czasów Józefa Wybickiego.

RadioZET.pl/gdansk.uw.gov.pl/KP