Zamknij

Wybory parlamentarne 2019: jak głosować? [ZA GRANICĄ, KORESPONDENCYJNIE, POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA]

Paweł Żurek
11.10.2019 15:13

Wybory 2019: jak głosować? W wyborach 2019 nie wszyscy głosujący mogą zaznaczyć na kartach swojego kandydata w najbliższej komisji – część z nich będzie to robiła za granica, poza miejscem zamieszkania lub korespondencyjnie. Sprawdzamy, jak wziąć udział w wyborach parlamentarnych w każdej z powyższych sytuacji.

Wybory parlamentarne 2019: jak głosować za granicą, korespondencyjnie i poza miejscem zamieszkania?
fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Z tego artykułu dowiecie się:

 • Wybory 2019: jak głosować za granicą?
 • Wybory parlamentarne: jak głosować poza miejscem zamieszkania?
 • Jak głosować korespondencyjnie?

Wybory 2019: jak głosować? [GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ]

Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Zgodnie z ogłoszonym przez Prezydenta RP kalendarzem wyborczym informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ma być podana do publicznej wiadomości do 22 września 2019 r.

Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie na stronach internetowych placówek zagranicznych oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wybory parlamentarne: Głosowanie poza miejscem zamieszkania

By wziąć udział w wyborach parlamentarnych 2019 i zagłosować poza miejscem zamieszkania należy:

1. Złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców – jeśli chcesz głosować w gminie:

 • w której mieszkasz na stałe, ale nie masz w niej zameldowania na pobyt stały,
 • w której mieszkasz lub przebywasz na stałe i jesteś osobą, która nie jest i nigdy nie była zameldowana na pobyt stały w Polsce,
 • do której przeprowadzasz się na stałe, ale nie zmieniasz adresu stałego zameldowania (nie meldujesz się na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkania).

Możesz być tylko w jednym rejestrze wyborców.

2. 

Dopisać się do spisu wyborców

 – jeśli: 

chcesz głosować w miejscu swojego czasowego pobytu – poza miejscem zameldowania,

 • w czasie wyborów będziesz przebywać poza miejscem zamieszkania i znasz adres pobytu (bo na przykład wyjeżdżasz do innej miejscowości, nie mieszkasz już w Polsce, znasz adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów. Jeżeli nie ma cię w rejestrze wyborców – nie znajdziesz się w spisie wyborców).

3.  Weź zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy – jeśli:

 • chcesz głosować poza miejscem swojego stałego zamieszkania i nie znasz adresu, pod którym będziesz w dniu wyborów. Takie zaświadczenie wyda ci urząd gminy: właściwy dla twojego miejsca zameldowania na pobyt stały lub w którym dopisano cię do rejestru wyborców na twój wniosek.

Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym lokalu wyborczym:

 • w kraju,
 • za granicą,
 • na polskim statku morskim

Kandydaci do Sejmu ze wszystkich list i okręgów:

Kandydaci do Senatu ze wszystkich list i okręgów:

Wybory 2019: jak głosować? [GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE]

Część wyborców może oddać głos jedynie korespondencyjnie. Poniżej sprawdzicie, jakie warunki trzeba spełnić, by w taki sposób wziąć udział w wyborach.

Komu i do kiedy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

 • Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 13 maja 2019 r. (poniedziałek).
 • Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, w godzinach pracy Delegatury.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego,
 • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Miejskiej Kraków,
 • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
 • dołączoną kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

Wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,

Kto może głosować korespondencyjnie? 

Dotyczy to wyborców niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadających równoznaczne orzeczenie organu rentowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 • stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

Pakiety Wyborcze

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pakiet wyborczy.

W skład pakietu wyborczego wchodzą:

 • 1) koperta zwrotna;
 • 2) karta do głosowania;
 • 3) koperta na kartę do głosowania;
 • 4) instrukcja głosowania korespondencyjnego;
 • 5) nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania;
 • 6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Co trzeba wiedzieć o wyborach parlamentarnych?

Programy partii:

Cisza wyborcza: 

 RadioZET.pl/Gov.pl/epuap.pl/BIK