Obserwuj w Google News

Świadectwo z paskiem - warunki, wymagania, kryteria, średnia 2021

2 min. czytania
08.06.2021 16:30
Zareaguj Reakcja

Z wymaganiami, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem i kryteriami 2021, powinien zaznajomić się każdy uczeń. 25 czerwca odbędzie się zakończenie roku szkolnego, podczas którego najpilniejsi uczniowie ukończą szkołę z wyróżnieniem. Jakie warunki trzeba spełnić? Szczegółowe informacje o świadectwie z paskiem i wymaganiach można znaleźć poniżej.

Świadectwo z paskiem - warunki, wymagania, kryteria, średnia 2020
fot. KAROLINA MISZTAL/REPORTER/EASTNEWS

Świadectwo z czerwonym paskiem 2021 - kryteria, wymagania, warunki i średnia, jaką uczeń musi uzyskać, by otrzymać świadectwo z paskiem. Co warto wiedzieć na ten temat? Odpowiadamy na pojawiające się przed zakończeniem roku szkolnego zagadnienia i przedstawiamy szczegółowe informacje.

Czy można mieć czerwony pasek z 3 na świadectwie? Czy można zdobyć biało-czerwony pasek z oceną dostateczną? [WARUNKI]

Świadectwo z paskiem - średnia i zachowanie 2021

Informacje na temat wymagań, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem i warunków 2021, poszukiwane są przez wielu uczniów. Nic dziwnego, w końcu już 25 czerwca odbędzie się zakończenie roku szkolnego, podczas którego najpilniejsi uczniowie otrzymają świadectwo z czerwonym paskiem. Żeby jednak go zdobyć, uczniowie muszą spełnić pewne kryteria. 

Jednym z warunków otrzymania świadectwa z paskiem 2021 jest zdobycie określonej średniej. Średnia arytmetyczna ocen musi wynosić co najmniej 4,75. Na świadectwo z czerwonym paskiem wpływ ma również zachowanie. Ukończenie szkoły z wyróżnieniem mogą otrzymać tylko ci uczniowie, którzy otrzymali z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

Czy religia wlicza się do średniej ocen?

Świadectwo z czerwonym paskiem 2021 - kryteria, wymagania, warunki

Wiele uczniów szuka także w sieci informacji na temat tego, czy można mieć trójkę na świadectwie z czerwonym paskiem 2021. Kryteria w tym wypadku są również jasno określone. Nie ma znaczenia, jakie oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymał uczeń. Pod uwagę bierze się jedynie średnią arytmetyczną ocen, która - jak już wspominaliśmy powyżej - musi wynosić minimum 4,75.

Czy WF i zachowanie wlicza się do średniej i ma wpływ na czerwony pasek na świadectwie?

Podsumowując, każdy uczeń, który chce ukończyć szkołę z wyróżnieniem, musi spełnić określone wymagania i warunki. Świadectwo z paskiem 2021 otrzymają ci uczniowie, którzy uzyskali średnią minimum 4,75 oraz otrzymali zachowanie bardzo dobre lub wzorowe.

Czy można mieć czerwony pasek z dobrym zachowaniem lub z bardzo dobrym?

RadioZET.pl/JW