Zamknij

Kolędy polskie - utwory i teksty. Najpiękniejsze kolędy na Święta Bożego Narodzenia 2020

03.12.2020 17:21

Polskie kolędy na Święta Bożego Narodzenia 2020 - teksty najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek przydadzą się m.in. podczas Wigilii. Wiele rodzin wciąż praktykuje tę tradycję wspólnego śpiewu w trakcie świąt. W poniższym artykule znajdziecie najbardziej znane i najpiękniejsze polskie kolędy na Święta 2020.

Kolędy polskie - utwory i teksty. Najpiękniejsze kolędy na Święta Bożego Narodzenia 2020
fot. pixabay.com

Kolędy polskie - utwory i teksty: Dzisiaj w Betlejem, Cicha Noc, Pójdźmy wszyscy do stajenki, Lulajże Jezuniu, Wśród nocnej ciszy i inne to najbardziej znane kolędy i pastorałki, które możemy usłyszeć w okolicach Świąt Bożego Narodzenia 2020. W wielu rodzinach wszyscy śpiewają je podczas wigilijnej kolacji. Zebraliśmy najbardziej znane kolędy polskie i tekst każdej z nich.

Kolędy i pastorałki polskie - utwory i teksty

Teksty polskich kolęd i pastorałek kształtowały się najczęściej przez wiele lat. Zmiany dotyczyły najczęściej pojedynczych wersów, jednak zdarzało się, że modyfikowane były całe zwrotki lub usuwane refreny. Ich ostateczne teksty przyjmowały się najczęściej w połowie XIX wieku. Autorzy melodii i tekstów w większości przypadków nie są znani, jednak przetrwały one do naszych czasów i wciąż cieszą się ogromną popularnością w okresie świątecznym.

Potrawy wigilijne: lista i symbolika 12 tradycyjnych potraw wigilijnych

Kolędy polskie i pastorałki - najpiękniejsze kolędy na Święta 2020

Zebraliśmy najbardziej znane i jednocześnie uznawane za najpiękniejsze kolędy polskie i pastorałki na Święta Bożego Narodzenia 2020. Teksty wybranych przez nas kolęd możecie znaleźć poniżej:

---------

"DZISIAJ W BETLEJEM" - TEKST:

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem

wesoła nowina,

że Panna czysta, że Panna czysta

porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

Anieli grają, króle witają,

pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

cuda, cuda ogłaszają.

---------

2. Maryja Panna, Maryja Panna

Dzieciątko piastuje,

i Józef stary, i Józef stary

Ono pielęgnuje.

---------

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce

Panna syna rodzi

Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce

ludzi oswobodzi

---------

4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie

od wschodu przybyli

I dary Panu, i dary Panu

kosztowne złożyli

---------

5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my

przywitać Jezusa

Króla na królmi, Króla nad królmi

uwielbić Chrystusa

---------

6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon

dziś, nasz wieczny Panie

Któyś złożony, któryś złożony

na zielonym sianie

---------

7. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony

Boże nieskończony

Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie,

Boże niezmierzony

Dzisiaj w Betlejem - TEKST kolędy, nuty na flet, historia powstania tekstu

---------

"PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM" - TEKST:

Przybieżeli do Betlejem pasterze,

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości, chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.

 ---------

Oddawali swe ukłony w pokorze

Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Chwała na wysokości...

 ---------

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,

Których oni nie słyszeli, jak żywi.

Chwała na wysokości...

Dziwili się napowietrznej muzyce

i myśleli, co to będzie za Dziecię?

Chwała na wysokości...

 ---------

Oto mu się wół i osioł kłaniają,

Trzej królowie podarunki oddają.

Chwała na wysokości...

 ---------

I anieli gromadami pilnują

Panna czysta wraz z Józefem piastują

Chwała na wysokości...

 ---------

Poznali Go Mesjaszem być prawym

Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym

Chwała na wysokości...

 ---------

My go także Bogiem, Zbawcą już znamy

I z całego serca wszyscy kochamy

Chwała na wysokości...

"Przybieżeli do Betlejem": TEKST - słowa kolędy i historia powstania

---------

"CICHA NOC" - TEKST KOLĘDY:

1. Cicha noc, święta noc,

Pokój niesie ludziom wszem.

A u żłóbka Matka Święta,

Czuwa sama uśmiechnięta,

Nad Dzieciątka snem,

Nad Dzieciątka snem,

---------

2. Cicha noc, święta noc,

Pastuszkowie od swych trzód,

Biegną wielce zadziwieni,

Za anielskim głosem pieni,

Gdzie się spełnił cud,

Gdzie się spełnił cud,

---------

3. Cicha noc, święta noc,

Narodzony Boży Syn,

Pan Wielkiego Majestatu,

Niesie dziś całemu światu,

Odkupienie win,

Odkupienie win,

---------

4. Cicha noc, święta noc,

Jakiż w tobie dzisiaj cud,

W Betlejem Dziecina święta

Wznosi w górę swe rączęta

Błogosławi lud.

Błogosławi lud.

---------

"Cicha noc" - TEKST kolędy [4 zwrotki "Cichej nocy" po polsku] 

"PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI" - TEKST:

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki,

do Jezusa i Panienki!

Powitajmy maleńkiego

i Maryję, Matkę Jego. x2

---------

2. Witaj, Jezu ukochany,

od Patryarchów czekany.

Od Proroków ogłoszony,

od narodów upragniony. x2

---------

3. Witaj, Dziecineczko w żłobie,

wyznajemy Boga w Tobie.

Coś się narodził tej nocy,

byś nas wyrwał z czarta mocy. x2

---------

4. Witaj, Jezu nam zjawiony;

witaj, dwakroć narodzony,

Raz z Ojca przed wieków wiekiem,

a teraz z Matki człowiekiem. x2

---------

5. Któż to słyszał takie dziwy?

Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,

Ty łączysz w Boskiej Osobie

dwie natury różne sobie. x2

---------

"WŚRÓD NOCNEJ CISZY" - TEKST:

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi,

Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!

Czym prędzej się wybierajcie,

Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. x2   

---------

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie

Wszystkimi znaki danymi sobie.

Jako Bogu cześć Mu dali,

A witając zawołali z wielkiej radości. x2

---------

3. Ach. Witaj, Zbawco z dawna żądany,

Cztery tysiące lat wyglądany!

Na Ciebie króle, prorocy czekali,

A Tyś tej nocy nam się objawił. x2

---------

4. I my czekamy na Ciebie, Pana,

A skoro przyjdziesz na głos kapłana,

Padniemy na twarz przed Tobą,

Wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina. x2

"Wśród nocnej ciszy": TEKST - słowa kolędy i historia powstania 

---------

"LULAJŻE JEZUNIU" - TEKST:

1. Lulajże Jezuniu, moja perełko,

Lulaj ulubione me Pieścidełko.

Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj!

A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj!

A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

---------

2. Zamknijże znużone płaczem powieczki,

Utulże zemdlone łkaniem wardżeczki.

---------

3. Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.

Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.

---------

4. Lulajże, Różyczko najozdobniejsza,

Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza.

---------

5. Lulajże przyjemna oczom gwiazdeczko

Lulaj najśliczniejsze świata słoneczko

---------

6. My z Tobą tam w niebie spocząć pragniemy,

Ciebie tu na ziemi, kochać będziemy.

---------

"Lulajże Jezuniu": TEKST - słowa kolędy i nuty na flet [DO DRUKU] 

Quiz. Jak dobrze znasz polskie kolędy?

loader
Quiz. Jak dobrze znasz polskie kolędy?
Rozwiąż quiz

Quiz. Jak dobrze znasz polskie kolędy?

Quiz. Jak dobrze znasz polskie kolędy?
Dokończ tekst „Cichej Nocy”: „Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód…”
fot. pixabay.com

Dokończ tekst „Cichej Nocy”: „Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód…”

RadioZET.pl/polskatradycja.pl